Általános szerződési feltételek (ÁSZF)

 

Jelen ÁSZF hatálybalépésének ideje: 2024. február 14.

Ajánlatkérés: webshop@perosafe.hu 

Ügyfélszolgálat elérhetősége: +36 96 416 096, +36 30 403 9990

Visszáru ill. reklamáció fogadása: webshop@perosafe.hu, 9027 Győr, Kőrisfa u. 13.

Szerződés nyelve: Magyar

1. Webáruház tulajdonosának üzemeltetőjének adatai:

Cég neve: Pero-Safe Kft.

Székhely: 9028, Győr, Búzakalász u. 26.

Telephely és Üzlethelyiség: 9027 Győr, Kőrisfa u. 13.

Ügyvezető: Peredi Sára

Elektronikus levelezési cím: webshop@perosafe.hu

Tel: +36 30 520 1899

Adószám: 14621176-2-08

Bejegyző cégbíróság: Győri Törvényszék

Cégjegyzékszám: 08-09-017547

Számlavezető Bank: K&H Bank

Bankszámlaszám: 10400511-05100253-00000000

2. Általános rendelkezések:

Jelen dokumentum tartalmazza a Pero-Safe Kft., mint Szolgáltató által üzemeltetett www.perosafe.hu webáruház (a továbbiakban: Webáruház) használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket (továbbiakban „ÁSZF”). Az ÁSZF tartalmazza továbbá, a Webáruház igénybevételének felhasználók általi használatának feltételeit.


 

Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve felhasználója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

A Felhasználó a Webáruház oldalainak böngészésével valamint érvényes regisztrációjával elfogadja és magára nézve kötelező érvényűnek ismeri el jelen dokumentum tartalmát.

Az oldal megtekintésével létrejött szerződéses jogviszony mellett a Webáruházban történő vásárlás esetén szállítási (adásvételi) szerződés jön létre a vásárló-felhasználó és Szolgáltató, mint eladó között, amely jogviszonyra a megrendelés és visszaigazolás, valamint a jelen ÁSZF rendelkezései egyaránt irányadók.

Katalógusunkban és honlapunkon látható színek csak tájékoztató jellegűek, a valóságtól, a nyomtatás minőségétől függően eltérhetnek.

A Szolgáltató a Webáruházában található termékek és szolgáltatások vonatkozásában vásárlási lehetőséget biztosít Felhasználói részére. Jelen ÁSZF szempontjából felhasználó minden olyan személy, aki megtekinti a weblapot, illetve aki a webáruházban termék megvásárlására vagy szolgáltatás igénybevételére ajánlatot tesz. (a továbbiakban: Felhasználó).

A Weboldalon elérhető Szolgáltatásokat kizárólag 18. életévüket betöltött magánszemélyek és gazdálkodó szervezetek vehetik igénybe (továbbiakban Felhasználók). A weblap igénybevételével, így különösen, de nem kizárólagosan a regisztrációval, illetve termék megrendelésével a Felhasználó elismeri, hogy 18. életévét betöltött magánszemély, vagy olyan gazdálkodó szervezet, amely képviseletére jogosult képviselője által jár el, valós és helyes adatok megadásával.

A Felhasználó a weboldal használatának megkezdésével, illetve a regisztráció során, továbbá a termék megrendelése során tett kifejezett nyilatkozattal elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF és az Adatvédelmi szabályzat rendelkezéseit, továbbá kötelezettséget vállal az ÁSZF betartására. A Weboldalt minden Felhasználó kizárólag a saját kockázatára és felelősségére használhatja.

A Felhasználó a regisztráció során kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a Felhasználó által megadott személyes adatokat, a Weboldal használata során begyűjtött felhasználói adatokat (például meglátogatott weboldalak listája, technikai adatok, a Weboldal Felhasználó által történő felhasználására vonatkozó információk, valamint esetlegesen harmadik személyektől beszerzett felhasználói információk) rögzíti és az Adatvédelmi szabályzatban meghatározott módon és célokra felhasználja.

A Szolgáltatások vonatkozásában a Felhasználó és a Szolgáltató között online szerződés jön létre, amely nem minősül írásbeli szerződésnek. A szerződéskötés nyelve kizárólag a magyar. Az online szerződést a Szolgáltató nem rögzíti, iktatja, így az a szerződéskötést követően nem érhető el. Az online szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett hirdetési adatok, a Szolgáltató által küldött visszaigazoló e-mail, és az igénybe vett Szolgáltatásokra vonatkozó adatok igazolják. Az ÁSZF magatartási kódexre nem utal.

A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF módosítására. A jelen ÁSZF a jelen dokumentum elején jelzett időponttól hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et. A módosítást a Szolgáltató annak hatályba lépése előtt 14 (tizennégy) nappal a weboldalakon közzéteszi. Felhasználók a weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

A Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett webáruház weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a webáruháznak, az ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a webáruház tartalmának megtekintésére, a szolgáltatások igénybevételére.

Szolgáltató fenntart magának minden jogot a webáruház weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a webáruházban megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

3. A honlap használata

A honlap termékbemutatási, és online megrendelési lehetőséget biztosít a Felhasználók számára. A honlapon a Felhasználó menüpontok segítségével böngészhet. A termékek kategóriarendszerbe sorolva találhatók meg. A keresési feltételeknek megfelelő termék találatok a kategóriákhoz hasonlóan listaszerűen jelennek meg.

A keresőbe beírt szövegrészt (cikkszám, típus, márka) a termékek  nevében és leírásában keresi a rendszer.

Akció esetén - minden terméknél külön-külön szerepel az akció kezdeti és lejárati dátuma, vagy a kezdeti dátum és a készlet erejéig megjelölés.

A választott termék a kosár gomb segítségével helyezhető a kosárba, a gomb mellett a szükséges darabszám beállítható. A Felhasználó a kosár tartalmát a Kosár menüpont segítségével ellenőrizheti. Itt módosíthatja azt, hogy a kosárba tett termékből milyen mennyiséget kíván rendelni, illetve törölheti az adott tételt. A Kosár melletti törlés gomb segítségével lehetőség van a terméket a rendelésből kivenni.

A Felhasználó a Megrendelés gombra klikkelve folytathatja a vásárlási folyamatot. Második lépésként lehetőség van belépésre, regisztrációra, valamint regisztráció nélküli vásárlásra. A regisztráció, és a regisztráció nélküli vásárlás esetén az alábbi adatokat kell a Felhasználónak megadnia: e-mail cím, név, telefonszám, számlázási cím, valamint szállítási cím. Regisztrációhoz az előbbi adatokon felül egy jelszó megadása is szükséges. A sikeres regisztrációról a Felhasználó e-mailben tájékoztatást kap. A Felhasználó a regisztrációjának törlését e-mailben kérheti a Szolgáltatótól, ez esetben új vásárláshoz újra kell regisztrálnia.

A hozzáférési adatok titokban tartásáért a Felhasználó felelős. A Felhasználó felelős az adatai frissítéséért, valamint köteles a Szolgáltatónak bejelenteni, ha tudomására jutott, hogy az adataival harmadik fél visszaélt. Elfelejtett jelszó esetén a honlapon új jelszó kérhető a regisztrált e-mail címre. Amennyiben a Felhasználó korábban regisztrált a honlapon, a megrendelési folyamat az e-mail címének és jelszavának megadásával folytatható.

A megrendelés következő lépéseként a Felhasználónak ki kell választania a számára megfelelő fizetési és szállítási módot. A Felhasználó egy összefoglaló oldal segítségével ellenőrizheti minden korábban megadott adatát, és a megrendelni kívánt termékeket, azok mennyiségét.

A rendelés véglegesítése (ajánlattétel)

Amennyiben Ön meggyőződött arról, hogy a kosár tartalma megfelel az Ön által megrendelni kívánt termékeknek, valamint az Ön adatai helyesen szerepelnek, úgy a Megrendelés gombra kattintva zárhatja le megrendelését. A megrendelése véglegesítése előtt külön x jelzéssel egyértelműen kell jeleznie, hogy elolvasta, ismeri, elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti az ÁSZF rendelkezéseit Ennek hiányában megrendelését nem tudja véglegesíteni.

Ha mindent megfelelőnek talál, akkor a Megrendelés elküldése gomb segítségével véglegesítheti rendelését. Erről a honlapon, illetve e-mailben kap megerősítést. Amennyiben a megrendelés rögzítése után (pl.: a visszaigazoló e-mailben) észlel hibás adatot azt haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül köteles jelezni azt a Szolgáltató felé. Megrendelési szándéktól függetlenül a Felhasználó a belépést a Bejelentkezés menüpont segítségével végezheti el. Belépés után megjelenik egy Adatok módosítása menüpont, ahol a regisztráció során megadott adatait tudja módosítani, valamint a leadott megrendelésének adatait, és állapotát követheti nyomon. 

A honlapon közölt információk nem minősülnek az Eladó részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén Ön minősül ajánlattevőnek. 

 

Rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte

A rendelések feldolgozása két lépcsőben történik. Önnek bármilyen időpontban lehetősége van a megrendelés leadására. A rendelésről először egy automata visszajelzést kap, ami csak annak tényét rögzíti, hogy az Ön megrendelése a honlapon keresztül megérkezett, de ez a visszaigazolás nem minősül az Ön ajánlata elfogadásának. Amennyiben Ön azt észleli, hogy az automata visszaigazoló e-mail értesítés az Ön adatait tévesen tartalmazza (pl. név, szállítási cím, telefonszám, stb.), úgy Ön köteles ennek tényét – a helyes adatok megadásával egyidejűleg – velünk e-mail útján haladéktalanul közölni.

Amennyiben Ön a megrendelésétől számított 24 órán belül nem kapja meg az automata visszaigazoló e-mailt, úgy kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, mert elképzelhető, hogy megrendelése technikai okok miatt nem érkezett meg rendszerünkbe.

Tájékoztatjuk, hogy minden egyes rögzített megrendelést webáruházunk külön megrendelésként kezel, így az egymás után azonos vásárlónak és címre leadott megrendelések külön kerülnek kiszállításra. Így a szállítási díj is minden megrendelésnél külön kerül felszámításra.

Ha már leadta a megrendelést, de a csomag tartalmát módosítani szeretné, úgy haladéktalanul lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal, így – a megrendelés státuszától függően, azaz a csomag futárszolgálatnak történő átadását megelőzően – még módosítható a megrendelés.

A raktárkészlet gyors változásai miatt ritka esetben előfordulhat, hogy egyes termékek nincsenek raktáron. Amennyiben ilyen eset fordul elő, azonnal felvesszük a kapcsolatot a Önnel és tájékoztatjuk arról, hogy beszerezhető-e az adott termék és ha igen, akkor megközelítőleg mikorra várható.

Webáruházunk 48 órán belül köteles visszaigazolni a vásárló megrendelését, ennek hiányában a vásárló mentesül ajánlati kötöttsége alól.

Az Eladó az Ön ajánlatának elküldését követően egy második e-mail útján visszaigazolja az Ön ajánlatát. A szerződés akkor jön létre, amikor az Eladó által küldött visszaigazoló email az Ön számára a levelezőrendszerében hozzáférhetővé válik. (második visszaigazolás).

A visszaigazoló e-mail tartalmazza a regisztráció során megadott adatait, a rendelési adatokat, a megrendelt termék adatait, a rendelés sorszámát valamint ezen felül a rendeléssel kapcsolatos megjegyzéseit, a választott fizetési és szállítási módot.

A  szerződés létrejötte fizetési kötelezettséget von maga után, amelyet fogyasztók esetén legkésőbb a termék átadásakor kell teljesíteni!

Regisztráció:

A Webáruház tartalmának minden része illetve a vásárlás is elérhető minden Felhasználó számára.

Ha úgy dönt, hogy saját fiókot hoz létre, ezzel a megrendeléseit nyomon követheti rendszerünkben, úgy a regisztráció lehetséges.

Amennyiben regisztrálni szeretne, azt két féle módon teheti meg:

  1. a Webáruház kezdő oldalának jobb felső sarkában található „Regisztráció” gombra kattintva indíthatja el a regisztrációs folyamatot.


  1. Illetve a vásárlás során, a kosár oldalán. A regisztráció során a következő adatok megadása kötelező:

A regisztráció feltétele az ÁSZF elfogadása.

Az adatok helyes és hiánytalan kitöltését a rendszer hibaüzenetekkel segíti és amennyiben valamilyen kötelezően kitöltendő mezőt üresen hagyott, akkor a rendszer erről tájékoztatja.
A regisztráció befejeztével, a rendszer automatikusan küld egy visszaigazoló e-mailt a regisztrációja sikerességéről, valamint az Ön által megadott felhasználónévről és a jelszóról.
Kérjük, azt a telefonszámot illetve e-mail címet adja meg, melyen megrendelésével kapcsolatban el tudjuk érni, illetve melyen a futárszolgálat értesíteni tudja majd csomag pontos érkezéséről!
Ha a regisztráció során, hiányos, hibás vagy téves adatokat adott meg, az abból eredő bárminemű kárért, vagy az ebből adódó szállítási késedelemért a felelősség kizárólag a Felhasználót terheli.

Ilyen esetben nem vagyunk kötelesek a rendelést teljesíteni, ha pedig rosszul megadott adatok miatt sor kerül a kiszállításra, annak költsége a Felhasználót terheli.

A hozzáférési adatok titokban tartásáért a Felhasználó felelős. A Felhasználó felelős az adatai frissítéséért, valamint köteles a Szolgáltatónak bejelenteni, ha tudomására jutott, hogy az adataival harmadik fél visszaélt. Elfelejtett jelszó esetén a honlapon új jelszó kérhető a regisztrált e-mail címre. Amennyiben a Felhasználó korábban regisztrált a honlapon, a megrendelési folyamat az e-mail címének és jelszavának megadásával folytatható.

Adatait természetesen bizalmasan kezeljük, harmadik fél számára nem adjuk ki. Az adatvédelemmel kapcsolatos tájékoztatónkat ITT elolvashatja.

Jogosult a regisztráció törlését kérni a webshop@perosafe.hu e-mail címre küldött üzenettel. Az üzenet megérkezését követően haladéktalanul gondoskodunk a regisztráció törléséről. (24 órán belül). Felhasználói adatok a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését.

 

Árak:

Az oldalon feltüntetett árak minden esetben ÁFÁ-val növelt bruttó árak. A bruttó árak tartalmazzák a vásárláskor hatályos jogszabályokban az adott termékkör tekintetében megállapított általános forgalmi adót. A Webáruházban feltüntetett árak visszavonásig vagy megváltoztatásig érvényesek. Az ármódosítás jogát fenntartjuk.

Nem vállalunk azonban felelősséget a gondosságunk ellenére és/vagy a rendszer hibájából eredően hibásan feltüntetett árért, illetve a nyilvánvalóan téves, a termék közismert nagyságrendű árától jelentősen eltérő, irreális árra (0 Ft vagy 1 Ft ). Ilyen esetekben nem vagyunk kötelesek a terméket a weboldalon hibásan feltüntetett áron értékesíteni vásárlóink részére. Hibás ár feltüntetése esetén, azonnal e-mailben tájékoztatjuk a vásárlót arról, hogy a termék mellett feltüntetett ár hibás és felajánljuk neki a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét. Ilyen esetben a vásárló eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a terméket vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.

 

 

 

 

A megrendelt termékek megvásárlására az alábbi fizetési módok állnak rendelkezésére

6. § Ha a vállalkozás a szerződéskötést követő kapcsolattartáshoz telefonos ügyintézést biztosít, a vállalkozás biztosítja, hogy a vele kapcsolatba lépő fogyasztót a hívásért az elektronikus hírközlési szolgáltató által a hívó fél számára az előfizetői szerződésben meghatározott díjon felül további díj ne terhelje. A telefonos ügyfélszolgálat emelt díjas szolgáltatással nem működtethető. E rendelkezés nem érinti az elektronikus hírközlési szolgáltató azon jogát, hogy a hívásokért díjat számítson fel.

7. § (1) A vállalkozás az adott fizetési mód igénybevételéért a fizetési móddal összefüggésben felmerült általa viselt költséget meghaladó díjat nem számíthat fel.

(2) Az (1) bekezdés nem érinti azon jogszabályi rendelkezéseket, amelyek egy adott fizetési mód igénybevételéért díj vagy egyéb fizetési kötelezettség felszámítását tiltják.

Utánvétel 

Amennyiben a rendelés értékét a csomag kézhezvételekor kívánja kiegyenlíteni, akkor válassza az "Utánvétel" fizetési módot. 

Előre utalás - Az átutalás előtt minden esetben telefonos egyeztetés történik.

A termékek ellenértékét banki átutalás útján is rendezheti. Az átutaláshoz szükséges adatok: Kedvezményezett bankja: K&H Bank Kedvezményezett neve: Pero-Safe Kft. Kedvezményezett számlaszáma: 10400511-05100253-00000000 

Bankártyás fizetés 

Webáruházunkban és üzletünkben kényelmesen és biztonságosan fizethet bankkártyával. Internetes fizetéshez az OTP Bank SimplePay online bankkártya elfogadó rendszerét használjuk.

A Pero-Safe Kft., mint adatkezelő által a www.perosafe.hu felhasználói adatbázisában tárolt személyes adatok (név, e-mail cím, számlázási cím) átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az Adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg:

https://simplepay.hu/vasarlo-aff

 

Átutalás 

Nagykereskedelmi partnereink számára, megállapodás szerint.

Személyes átvétel

Személyes átvételre a 9027 Győr, Kőrisfa u. 13. alatti telephelyünkön van lehetőség. Amint a rendelés átvehető, e-mailben értesítést küldünk.

 

A megrendelések feldolgozása  

A megrendelések feldolgozása munkanapokon történik 9-16 óráig.

A megrendelés leadására a megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség.

A megrendelés leadása, amennyiben munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra.


Szállítási feltételek:

A 10 óráig leadott megrendelések raktáron található termékei, a megrendelés visszaigazolásától számított 24 órán belül kerülnek kiszállításra.

Egyéb esetben – a Szállítási határidő: 3-10 munkanap


Webáruházunk megrendeléseinek kiszállítását az DPD Hungary Kft., Magyar Posta Zrt. végzi.

A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban.

Amennyiben ebben időszakban nem tartózkodik otthon, szállítási címként célszerű (amennyiben van rá lehetősége) alternatív címet megadni. A futárszolgálat kétszeri kézbesítést kísérel meg, az át nem vett csomagok szállítási költségét a megrendelőre terheljük!

Kizárólag abban az esetben rendelje meg a kívánt termékeket, amennyiben a csomag átvételekor ki tudja fizetni annak díját a szállítónak! Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén a visszaszállítás díját a megrendelőre terhelhetjük, újra küldését kizárólag a csomag ellenértékének előre történő átutalása esetén áll módunkban ismételten elindítani!

A termékek szállítási határideje a megrendelés visszaigazolásától számított legfeljebb harminc munkanap. Amennyiben a kiszállítás ezen határidőn belül nem tud megvalósulni, a Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót, és egyeztetnek a megrendelés teljesítésének további menetéről.

A házhozszállítás díjai a következők:

Amennyiben a megrendelés teljes összege nem haladja meg a bruttó 80.000 Ft-os értékhatárt, úgy a házhozszállítás díja Magyarország területén bruttó 2 900 Ft, amennyiben a megrendelés összege meghaladja a 80.000 Ft-ot, akkor a házhozszállítás Magyarország területén díjmentes. A házhozszállításhoz a termékeket a Szolgáltató munkatársa csomagolja be, amely szolgáltatásért külön díj nem kerül felszámításra.


A Vásárló köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és a termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt a Szolgáltató nem fogad el!

Valamennyi házhoz szállított termék csomagjában mellékelten megtalálható – a termékek vételárát, valamint az egyéb járulékos költségeket tételesen tartalmazó – ÁFÁ-s számla.

Megrendelés lemondása

Amennyiben egy beszerzés alatt álló tételt szeretne lemondani, ezt kérjük ügyfélszolgálatunknak telefonon (+36 96 416 096) vagy e-mailben (webshop@perosafe.hu) 1 munkanapon belül jelezni szíveskedjen. Amennyiben a megrendelés lemondása kiszámlázás és kiszállítás után történt, abban az esetben a szállítási díj a Felhasználót terheli, kivéve a 4. pontban foglalt esetekben.

4. A fogyasztót megillető elállás joga!

Ki minősül fogyasztónak:

A szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

A fogyasztó elállási joga:

A Weboldalon keresztül történő termékvásárlás esetén a fogyasztót indokolás nélküli elállási/felmondási jog illeti meg.

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló rendeletben foglaltakat a fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződésekre kell alkalmazni, vállalkozás-vállalkozás közötti jogviszonyra nem vonatkozik. Vagyis ha vállalkozásként rendel a webáruházból, bizonyos speciális jogok nem illetik meg, mint például a 14 napon belüli indokolás nélküli elállási jog.

 

Az elállási jog gyakorlásának módja:

Az elállási és felmondási jog részletes szabályait a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet és az ÁSZF tartalmazzák.  A megrendelő ezt a jogát a 2. sz. mellékletben található nyilatkozat-minta felhasználásával, vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja, melyet e-mailben kell eljuttatnia.


A Szolgáltató internetes honlapján is biztosítja a fogyasztót megillető elállási jog gyakorlását.


WEBOLDAL LINK BECSATOLÁSA:  


Az elállási / felmondási jog gyakorlásának határideje:

A fogyasztó indokolás nélküli elállási vagy felmondási jogát

a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén

aa) a terméknek,

ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik,az utoljára szolgáltatott terméknek,

ac) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

ad) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától;

b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától


számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.


A fogyasztó az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.


Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

 

Mikor kell visszafizetnie a vételárat a Szolgáltatónak?


A Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy naptári napon belül kell visszatérítenie a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is (például postaköltség). Ha azonban a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott, a Szolgáltató nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.

Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a vállalkozás mindaddig visszatarthatja az ellenszolgáltatás összegét, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Nem illeti meg a vállalkozást a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza.


Milyen kötelezettség és költség terheli a fogyasztót az elállás kapcsán?

 

A fogyasztó köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a Szolgáltatónak vagy a Szolgáltató által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni, kivéve, ha a Szolgáltatás vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi. A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét köteles viselni.


Mikor nem állhat el a fogyasztó a szerződéstől?

 

A fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát különösen az alábbi esetekben (webáruházunkban jellemzően az alábbi esetek fordulhatnak elő):

-olyan termék esetében, mely nem előre legyártott, hanem személyre szabottan a fogyasztónak, megrendelésére készült;

-romlandó termékek esetében;

-olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza (tehát az ilyen termék esetében is van elállási jog, ha annak csomagolását nem bontja meg a fogyasztó);


A teljes listát, illetve a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletet ide kattintva elérheti: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1400045.KOR


A fogyasztó felelőssége:

 

A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli és csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

 

 

5. A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató:

1. Kellékszavatosság

 

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a Pero-Safe Kft.  hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön - választása szerint - az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

- Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

- Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő legfeljebb három hónap.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a Pero-Safe Kft. vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.


2. Termékszavatosság

 

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.


3. Jótállás

 

Jótállás fogalma: a Polgári Törvénykönyv szerinti,

a) a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal, valamint

b) a jogszabályon alapuló kötelező jótállás.

 

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Hibás teljesítés esetén a Pero-Safe Kft-t a 151/2003. Korm. rendeletben foglalt tartós fogyasztási cikkek esetén jótállási kötelezettség terheli. A vállalkozás a jogszabályokban foglalt eseteken felül jótállást szerződés alapján nem vállal.

A Pero-Safe Kft. termékei jellemzően nem tartoznak a 151/2003. Korm. rendelet hatálya alá.

Mi nem tartozik a jótállás körébe:

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék az Ön részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a forgalmazó, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza), rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása, helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás, elemi kár, természeti csapás okozta.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

Az 1. pontban, a kellékszavatossági igényeknél feltüntetett jogok illetik meg.

 Ha Ön a termék meghibásodása miatt a vásárlástól számított három (3) munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A jótállás időtartama egy év. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

A jótállás nem érinti a fogyasztó törvényen alapuló – így különösen szavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.

A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. Jótállási jegy hiányában, ha a fogyasztó jótállási igényt kíván érvényesíteni fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot.

A fogyasztó jótállási igényét a Pero-Safe Kft.-nél érvényesítheti.

A Pero-Safe Kft. a minőségi kifogás bejelentésekor a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) 4. §-a szerint köteles jegyzőkönyvet felvenni és annak másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó részére átadni. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell az alábbi adatokat:

-a fogyasztó neve és címe, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak az NGM rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez;

-a termék megnevezése, vételára;

-a vásárlás időpontja;

-a hiba bejelentésének időpontja;

-a hiba leírása;

-a szavatossági vagy jótállási igénye alapján a fogyasztó által érvényesíteni kívánt igény;

-a kifogás rendezésének módja.

A Pero-Safe Kft. a termék javításra való átvételekor elismervény átadására köteles. Az elismervényen fel kell tüntetni:

-a fogyasztó nevét és címét;

-a termék azonosításához szükséges adatokat;

-a termék átvételének idejét;

- azt az időpontot, amikor a fogyasztó a kijavított terméket átveheti.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A Pero-Safe Kft. a jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

6. Panaszkezelés, Ügyfélszolgálat

Webáruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a következő módokon teheti meg:

elektronikus levelezési címen: webshop@perosafe.hu

ügyfélszolgálat elérhetősége: +36 96 416 096

ügyfélszolgálat postai címén vagy személyesen: 9027 Győr, Kőrisfa u. 13.

A szóbeli panaszt azonnal megvizsgáljuk, és szükség szerint orvosoljuk. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet veszünk fel, és annak egy másolati példányát

a) személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadjuk,

b) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb a panaszra adott írásbeli érdemi válasszal egyidejűleg megküldjük.

A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt egyedi azonosítószámmal látjuk el.

A panaszról felvett jegyzőkönyv az alábbiakat tartalmazza:

a) a fogyasztó neve, lakcíme,

b) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,

c) a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,

d) a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,

e) a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a fogyasztó aláírása,

f) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,

g) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

 

Az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül írásban érdemben megválaszoljuk és intézkedünk annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontunkat indokoljuk.

A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrizzük, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatjuk.

 

A panasz elutasítása esetén a fogyasztót írásban tájékoztatjuk, arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást. 


Amennyiben a Felhasználó a Társaság válaszát nem tartja kielégítőnek, különösen az alábbi szervekhez fordulhat jogorvoslatért:

(i) Fogyasztónak minősülő Felhasználó – ha önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében jár el a Szolgáltatások igénybevétele során – a területi gazdasági kamarák mellett működő független, a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti illetékes, vagy kérelme szerinti békéltető testülethez (Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.,Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217, Fax száma: (96) 520-218, E -mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu) fordulhat, melyek hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a Társaság közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése, és e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. Az eljárás részletes szabályait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV tv. tartalmazza.

(ii) Fogyasztónak minősülő Felhasználó a fogyasztóvédelmi hatósági jogkört gyakorló, területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhat. Az eljárás részletes szabályait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV tv., a 2008. évi XLVII tv., valamint a 2004. évi CXL tv. tartalmazza. A Fogyasztó a lakóhelye szerint illetékes járási hivatalhoz fordulhat az alábbi linken megtalálható elérhetőségeken: http://jarasinfo.gov.hu/.

7. Szerzői és szomszédos jogok 

A Szolgáltatás bármely eleme és annak egésze, továbbá a Weblapon a Társaság által elérhetővé tett minden tartalom (beleértve az egyes felhasználói hirdetéseket, a Weblap arculata, tartalmának összeválogatása, elrendezése is) szerzői jog alatt áll.

A Felhasználó a Szolgáltatás megrendelésével egyben hozzájárul ahhoz, hogy a Társaság a Felhasználó által szolgáltatott, szerzői jogvédelem alatt álló elemeket (így különösen a hirdetés szövegét, a csatolt képeket) a Társaság ellenérték fizetése nélkül, a Szolgáltatások nyújtásához szükséges és hasznos mértékben és körben felhasználja, beleértve a másolás, többszörözés, tárolás, közzététel illetve a szükséges mértékű átdolgozás jogát is időbeli és földrajzi korlátozás nélkül. A felhasználási jog kizárólagos, azt csak a Társaság jogosult továbbadni harmadik személy részére.

A szerzői jogok összessége és az adatbázis előállítójának védelmét megillető jogok, továbbá a fentiek szerint megszerzett felhasználási jog jogosultja a Társaság. A Weboldal bármely elemének másolása, módosítása vagy újbóli közzététele – a Társaság kifejezetten erre irányuló felhasználási engedélye nélkül – polgári jogi és büntetőjogi felelősséget von maga után. A szerzői jog tárgya nem használható fel és nem hasznosítható a Társaság előzetes írásbeli engedélye nélkül, így különösen tilos a Weblap egészét, bármely részét sokszorosítani, másolni, újraközölni, terjeszteni, kivéve, ha a Társaság egyértelműen és kifejezetten ehhez külön hozzájárul. A Társaság a Weblap tartalmának bármely részét vagy egészét bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja vagy visszavonhatja.

A Felhasználó által a Weblapra feltöltött hirdetésekkel megvalósított bármely szerzői jogi vagy adatvédelmi rendelkezésekbe ütköző visszaélésért a Felhasználó felelős.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Mellékletek:

 

  1. 1.               sz. melléklet

 

 A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 11. § (1) bek. szerinti online szerződéskötést megelőző tájékoztatás

1. A szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás lényeges tulajdonságai:

A termék vagy szolgáltatás megrendelése előtt azok lényeges tulajdonságairól a www.perosafe.hu weblapon, személyesen 9027 Győr, Kőrisfa u. 13., illetve az ügyfélszolgálaton telefonon, illetve a Szolgáltató elektronikus levelezési címén is tájékozódhat.

2.Társaság neve:

Pero-Safe Kft.

3. Székhelyének székhelye, üzleti tevékenységének helye, postai címe, a Szolgáltató adatai:

székhelye: 9028 Győr, Búzakalász utca 26.

telefonszáma: +36 96 416 096

telephelye: 9027 Győr, Kőrisfa u. 13.

elektronikus levelezési címe: webshop@perosafe.hu

cégbíróság: Győri Törvényszék Cégbírósága

cégjegyzékszám: 08 09 017547

adószáma: 14621176-2-08

 

4. A szerződés szerinti szolgáltatásokért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegéről, valamint az esetlegesen ezen felül felmerülő valamennyi további költségről:

Az árakról és egyéb költségekről az egyes szolgáltatások megrendelése előtt a www.perosafe.hu weblapon tájékozódhat.

5. A teljesítés feltételeiről, így különösen a fizetésről és a teljesítési határidőről, valamint a vállalkozás panaszkezelési módjáról:

A teljesítés feltételeivel, a fizetési módokkal, teljesítési határidőkkel és a panaszkezeléssel kapcsolatos információkat az Általános Szerződési feltételek tartalmazzák, amely a www.perosafe.hu  oldalon elérhetőek.

6. A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog:

A fogyasztót megillető elállási és felmondási joggal kapcsolatos információk Általános Szerződési feltételek 4. pontjában és a 2. sz. mellékletében találhatóak, amelyek elérhetőek  a www.perosafe.hu  oldalon.

7. A kellékszavatosságra és a termékszavatosságra vonatkozó jogszabályi kötelezettségről:

Kellékszavatosság

A fogyasztót megillető szavatossági joggal kapcsolatos információk az Általános Szerződési feltételek 5. pontjában találhatóak, amely elérhető  a www.perosafe.hu oldalon.

8. Az értékesítés utáni ügyfélszolgálati és egyéb szolgáltatások, valamint a jótállás fennállásáról és annak feltételeiről:

Fogyasztó a szolgáltatásokkal kapcsolatban az adott témakörben az Általános Szerződési feltételekben, illetve a Weboldalon megadott e-mail címeken és telefonszámokon, illetve a Szolgáltató üzlethelyiségében személyesen is kérhet tájékoztatást. A panaszok kezelésével és az ügyfélszolgálattal kapcsolatos információk az Általános Szerződési feltételek 6. pontjában találhatóak, amely elérhető  a www.perosafe.hu  oldalon.

A jótállással kapcsolatos információkat az Általános Szerződési feltételek 5. pont 3. alpontjában találhatóak, amely elérhető  a www.perosafe.hu  oldalon.

A Szolgáltatót termékeire vonatkozóan a 151/2003. Korm. rendeletben foglalt tartós fogyasztási cikkek esetén jótállási kötelezettség terheli, amely azt jelenti, hogy a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza. A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek az Ügyfél részére történő átadásával kezdődik. Tartós fogyasztási cikknek minősülnek az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet mellékletében felsorolt termékek, melyekre a jogszabály egy éves kötelező jótállási időtartalmat ír elő. A Szolgáltató a jogszabályokban foglalt eseteken felül jótállást nem vállal. A Szolgáltató termékei jellemzően nem tartoznak a 151/2003. Korm. rendelet hatálya alá.

8. Rendelkezésre áll-e a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex, illetve a magatartási kódexről történő másolatkérés módjáról:

Nem áll rendelkezésre, másolatkérésre nincs mód.

9. A fogyasztó kötelezettségeinek szerződés szerinti legrövidebb időtartamáról:

A fogyasztó kötelezettségeinek legrövidebb időtartamát az Általános Szerződési feltételek tartalmazzák, amelyek elérhető  a www.perosafe.hu  oldalon.

Ezek közül a legfontosabb határidők:

- hibás adat észlelése a megrendelésben, a felhasználó adataiban: haladéktalanul kell közölni,

- sérülés észlelése a csomagon: a termék átvételekor kell jelezni,

 - indokolás nélküli elállási jog gyakorlása esetén a fogyasztó köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni a Szolgáltató részére.

10. A digitális adattartalom működéséről, valamint az alkalmazandó műszaki védelmi intézkedésről:

A Szolgáltató az általa üzemeltetett szerverek és egyéb berendezések (ide értve a hálózati kapcsolatot biztosító infrastruktúra) működtetése kapcsán a szükséges védelmi intézkedéseket elvégezte és fenntartja, folyamatosan frissíti. Az eszközök megfelelő elhelyezéséről és fizikai védelméről gondoskodik, illetve a tárolt adatok védelmét a rendelkezésre álló informatikai eszközök révén biztosítja.

11. A digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel való együttműködési képességéről a vállalkozástól ésszerűen elvárható ismereteknek megfelelően:

A Weboldal böngésző független módon együttműködik valamennyi operációs rendszerrel, illetve megjeleníthető mobilalkalmazásokon (mobiltelefon, táblagép).

12. A békéltető testülethez fordulás lehetőségéről, a Társaság székhelye szerint illetékes békéltető testület nevéről és székhelyének postai címéről:

 Tájékoztatjuk, hogy a termékkel vagy a szerződéssel kapcsolatosan esetlegesen felmerülő vitás kérdések bíróságon kívüli rendezése érdekében a Pero-Safe Kft.  székhelye szerint illetékes  Békéltető Testülethez nyújthat be írásbeli kérelmet.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. A békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani.

A Társaság székhelye szerint illetékes békéltető testület:

Győr-Moson-Sopron megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő

Békéltető Testület

Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefon: 06-96-520-217

Fax: 06-96-520-218

A békéltető testület az alábbi linken található: http://www.bekeltetesgyor.hu/


2. sz. melléklet

Elállási/Felmondási nyilatkozat minta


(Kérjük, hogy csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza.)

Címzett: PERO-SAFE Kft. telefon: +36 96 416 096 (ügyfélszolgálat: munkanapokon 08:00 – 16:00 óráig), e-mail: webshop@perosafe.hu


Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: ………………………………………[1]

(Itt kérjük a szerződés tárgyául szolgáló termék vagy szolgáltatás megjelölését)

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: …………………………….

 A fogyasztó(k) neve: …………………………………………………….

A fogyasztó(k) címe: ………………………………………………………


………………………………………

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt: ………………. (helye) ………………… ideje
[1] Itt kérjük a szerződés tárgyául szolgáló termék vagy szolgáltatás megjelölését

Íratkozzon fel hírlevelünkre!